BKDR Consultancy Bel +31 (0)180 412 545

Advies en ondersteuning bij energie en warmtedistibutie vraagstukken

Het aantal en de omvang van warmtedistributiesystemen groeit in Nederland. Daarmee ook het aantal vraagstukken op het gebied van (duurzame) energieoplossingen en warmte distributienetten. BKDR Consultancy is 100% gespecialiseerd in het oplossen van dergelijke vraagstukken. Bij het ontwerpen, aanleggen en beheer van warmtenetten is de ruim 30 jaar praktijkervaring van BKDR Consultancy van grote waarde voor het slagen van uw project.

Lees verder waarmee wij u concreet kunnen helpen.

Lees verder

Specialismen

Technisch advies | Kwaliteitsadvies | Onderhoudsadvies | Projectmanagement
Projectondersteuning | Mofverbindingen | Storingsanalyses | Haalbaarheidsstudies | Inspecties | Controles
Risicoanalyses | Leidingontwerpen | Netontwerpen | Hydraulische berekeningen

Eneco
HVC
Essent
Techniek

Warmte distributie en leidingtechnieken

Vraagstukken op het gebied van conceptueel ontwerp, detail ontwerp, aanleg van grote transportleidingen, maar ook kleinere aansluitingen vragen om een grote mate van deskundigheid. BKDR Consultancy helpt u met veel vertrouwen beslissingen te nemen tijdens het gehele engineering proces.

Ook bij beheersmatige kwesties, zoals het opstellen van onderhoud- en vervangingsplannen, veiligheidsissues en (complexe) storingsanalyses op basis van Root Cause Analysis, is deskundigheid van essentiële waarde. Wij geven u advies en dragen oplossingen aan die zijn gebaseerd op onze langdurige praktijkervaring.

Wat we doen

 • haalbaarheidsstudies & conceptueel ontwerp
 • netontwerpen & hydraulische berekeningen
 • leidingontwerpen
 • installatieontwerpen
 • onderhoud en vervangingsvraagstukken
 • storingsanalyses
 • VeWa richtlijnen voor veiligheid
 • advies op gebied van coatings en isolatie van leidingsystemen
Warmte distributie en leidingtechnieken
Lees verder
Inspectie

Kwaliteitsbeoordelingen en inspecties

Veiligheid, kwaliteit en bedrijfszekerheid zijn voor elke asset owner van het grootste belang. Daarom is het noodzakelijk dat de bestaande systemen en componenten, maar ook nieuw aan te schaffen materialen, regelmatig worden geïnspecteerd.

BKDR Consultancy baseert de inspecties en beoordelingen op de jarenlange deskundigheid en praktijkervaring. Met de heldere en beknopte rapportages kunnen u en uw medewerkers snel en adequaat de juiste acties te nemen.

Wat we doen

 • inspectie van bestaande installatie en netten
 • kwaliteitsbeoordelingen en assessments
 • risicoanalyses
 • inspectie van leidingen, verbindingen en installaties
 • beoordelingen bij lekdetectie en KB onderzoeken
 • fabrieksinspecties
 • verzorgen van typekeur nieuwe technieken
 • werkplek inspecties
Controle Mofverbindingen

Controle mofverbindingen

Kunststof lasverbindingen, ofwel mofverbindingen, vormen een kwetsbare schakel bij ondergrondse warmtenetten. Tot nu toe was het controleren van goed werkende mofverbindingen een ingewikkeld en tijdrovend proces. Er was veel ervaring en kostbare testapparatuur voor nodig. Dat is nu verleden tijd.

BKDR Consultancy heeft samen met Veloso een oplossing ontwikkeld die tegemoet komt aan alle wensen en eisen van opdrachtgevers en leveranciers van Staal-PUR-PE systemen. Met de speciaal ontwikkelde testapparatuur kunt u voortaan tegen lage kosten snel inzicht krijgen in de kwaliteit van de mofverbindingen in het veld.

Wat we doen

 • ophalen en prepareren van testmonsters
 • uitvoeren van laboratoriumtest conform EN 253 en EN 448
 • schriftelijke rapportage binnen 2 werkdagen
 • adviezen op basis van de resultaten

Daarnaast verzorgen we ook

 • trekproeven op elektrolasmoffen
 • trekproeven en/of buigproeven op polyfusie lasdoppen
 • buigproeven op in het veld gemaakte extrusielassen
 • schuifproeven op elektrolasmoffen
 • materiaalproeven op moedermateriaal (zoals rekbepalingen)
 • complete typetesten van mofconstructies
 • trainingssessies op het gebied van extrusielassen
 • bekwaamheidsonderzoeken voor inzetbaar personeel
Lees verder
Controle mofverbindingen
Ondersteuning

Projectondersteuning

Elk project ondervindt de lastige problemen en obstakels van planning, vergunningen, politiek en bureaucratie. Van belang is een evenwichtige samenstelling van het team (de juiste man/vrouw op de juiste plek op het juiste moment) met kennis van het proces en de inhoud, maar bovenal met praktijkervaring.

BKDR Consultancy is ijzersterk in algemene projectondersteuning. U bent verzekerd van een goed en effectief verloop van uw projecten. Daarnaast zetten wij onze ervaringen en uitgebreide netwerken maximaal in voor een uitstekend resultaat.

Wat we doen

 • algemene projectondersteuning
 • interim projectmanagement
 • advisering bij tenders
 • advisering leidingbeheerders/grondzaken
 • interim administratieve adviezen en ondersteuning
 • interim secretariële adviezen en ondersteuning
Projectondersteuning
Contact
http://wordpress-themes.org/